Världens bästa solfångare!!!

Till solfångaren kopplas en pumpstation med dator som styr den automatiskt!
Expansionskärlet kopplas till pumpstationen och tar hand om övertrycket vid höga temperaturer. Vattnet i solpanelen på taket kan bli +150C vid soliga dagar.
Solfångaren fungerar även på vintern vid sol tack vare full-vacuum rören.
Solpanelerna kan enkelt byggas ut med extra paneler när du vill ha mer värme!