Polar  EEV 10,4Kw

     
       Konstruerad och byggd för kallare klimat
      med automatiskt avfrostningssystem som förhindrar igen-isning!
      Ger 10,4Kw värme med 2,4Kw elförbrukning


    
  Polar 10,4Kw EEV är en ny modell med elektronisk                                        expansionsventil som ger högre prestanda vid kallare          
      temperaturer.
      Unikt avfrostningssystem med uppvärmd förångare som                              förhindrar isbildning vid fuktigt och kallt väder.   
                   

    Pris: 37950kr inkl m

 

Unikt avfrostningssystem med isfri förångare!


Polar 10,4-18,5Kw värmepumpar har ett helt nytt avisningssystem som hindrar isbildning och skador på förångaren vintertid.
Kyla och fuktighet är värmepumparnas mardröm!

1. Varm gas i nedre delen av förångaren
2. Värmekabel som förhindrar isbildning i tråget
3. Nervikt kant på tråget så att smältvattnet rinner ut!
4. Automatisk frostfunktion vintertid
5. Automatisk avfrostning med sensorer