Teknisk spec. på COP värden vid olika temperaturer.
OBS: COP värde kan skilja avsevärt fråm labbtest beroende hur man kopplar in värmepump.
En värmepump ska alltid kopplas mot en multitank för att få bra prestanda och värme.
Du kan du läsa mer: 
"INKOPPLING AV POLAR LS2"    "INKOPPLING POLAR LS3"

 

Patenterad C&S effektiv värmeväxlare ger hög effektivitet och prestanda

Copeland EVI kompressor garanterar
1. Säker drift vid låga temperaturer 
2. Hög effektivitet
3. låg ljudnivå

Elektronisk expansionsventil ger bättre kontroll på köldmedlet vid hög och lågtrycksidan.
Spar energi.

Mått: B-D-H 90x45x80cm
Polar EVI 15Kw