viktiga råd för att garantin ska gälla

Viktiga råd vid installation av värmepump!
1.     Vid inkoppling av 3-fas el måste fasföljden vara rätt. Kompressorn är en motor som måste gå åt rätt håll. Fas-relä finns på värmepumpen och om faserna ligger fel, startar inte pumpen! Om displayen inte tänds när strömmen slås på är det felkopplat! ta hjälp av elektriker om ni inte kan.
 
2.     Placering: Ställ värmepumpen på någon ställning eller tex. lecablock så att den kommer upp minst 20cm från backen. Det räcker med smala block under ”fötterna” på pumpen. Vintertid avfrostar pumpen regelbundet och det rinner mycket vatten i bakkant. Se till att dränera ordentligt under i marken. 25-35cm från vägg så att man kan komma åt serviceluckan på baksidan och kolla att förångaren är isfri.
 
3.     Inkoppling av rör från tank till värmepump.
Cirkulationspumpen måste vara dimensionerad efter storlek på värmepumpen. Flödet till o från värmepump är mycket större än i värmesystemet. Det går INTE att använda någon gammal CP från ett värmesystem. Vi säljer kraftiga CP till bra priser. Montera CP på ”UT” till VP. Då är det lättare att få bort luft i ledningarna! Koppla in el i värmepumpen till CP så styr värmepumpen start och stopp. Frysfunktion finns på vintern och värmepumpen sköter detta automatiskt.
Differens mellan IN/UT vattentemp i värmepump ska vara 5-7grader.
Högre differens kommer att skada kompressorn och värmepumpen kommer att haverera.
 
4.     Vid igångsättande av Värmepumpen: Se till att all luft tas bort. Höj trycket i systemet och stäng ventilen på tanken ”IN”. Öppna lätt på kopplingen på värmepumpen ”UT” och lufta av ledningen. När det kommer vatten, stäng kopplingen och öppna ventilen till tanken.
Starta värmepumpen. Om den startar och stänger av snabbt betyder det att det är luft kvar i ledningarna. Lufta i kopplingar efter värmepumpen!
Kolla differens mellan IN/UT vattentemp i display så att den är 5-7grader.
 
 
5.     Följ ”inkoppling av tank” på vår hemsida!
Hitta inte på egna special-lösningar. Vår skiss visar hur man ska göra för att få optimalt med värme och fungerar!
Låt inte rörmokare komma med andra förslag!
För att garantin ska gälla måste det vara inkopplat som vi visar!
 
6.     På vinterhalvåret är det viktigt att kolla avfrostningen. Om värmepumpen isar igen, kan man enkelt ställa parameter så att den avfrostar riktigt. Om det bildas mycket is försämras prestanda och risk för skador och läckage av köldmedel.
Detta är kundens ansvar att kolla regelbundet!
Garanti gäller inte om man varit oaktsam och inte kollat avfrostning.
 
7.     På hemsidan finns manualer till våra värmepumpar. Felkoder mm finns att läsa för att se vad som är fel.
”Installation” – ”Ladda ner textfiler/manualer mm”
Om värmepumpen larmar och stänger av, visas en alltid en felkod i displayen. Gå in på hemsidan och läs Felkod och orsak!
Det mesta finns att läsa på vår hemsida. Vi har bilder på inkoppling och text som förklarar allt.
LÄS noga och gör som det står.
 
 
Lycka till med din nya värmepump!
 
Hälsningar POLARHEAT AB
 
 
 

10 viktiga råd vid egen installation/underhåll
Viktigt för att garanti ska gälla!

1. El. Koppla faserna rätt, 1. brun, 2. svart, 3. sv.vit/grå,  annars startar inte kompressorn i värmepumpen. Fasskydd finns för att skydda kompressor.
Cirkulationspumpen kan kopplas så att den alltid går, även om v-pump är i standby-läge.  Eller via kontaktor på värmepump så att den går når kompressor går och stannar när kompressor stannar. Den skyddas av ”frostfunktion”.

2. Värmepump minimihöjd från mark 20-40cm (lecablock tex.) 2-3graders lutning bakåt och exakt i våg sida till sida. Se till att inget blockerar dräneringshål i bottenplåten. Om det skulle bildas is i botten, ta varmt vatten i hink och en slang, spruta försiktigt och smält isen. Obs: Garanti gäller ej vid sönderfrysning av förångare om is bildats i bottenplåten.
Minimimått från vägg: ca 30-40cm för ev. servicearbete.

3. Ett bra tips: installera en extra värmekabel i bottenplåten, 220V/60W . El kan tas från plint på moderkortet.

4. Rekommenderas: en viss procent parapropylenglykol i värmesystemet hindrar att värmeväxlaren  i v-pump fryser och skadas vid ett elavbrott. Hindrar dessutom korrosion i systemet. Blandning,  gå in på och fråga www.uponor.se

5. Backup vid kallt väder är ett måste. Elpatron i tank,  genomströmningsvärmare etc. kopplas via ett relä. Värmepump styr till och frånslag av backup automatiskt. 
Om man kopplar "standard installation Polar 500LS3" behövs inte elpatronen styras via relä!

6. Rördimension: Polar 02-04 = 22mm, Polar 05, 06 = 28mm mellan v-pump och tank.

7. Stäng aldrig av strömmen till v-pump i vintertid. Kompressorn har inbyggd vevhusvärmare som skyddar.

8. Isolera utvändiga rör ordentligt.10 viktiga råd vid egen installation/underhåll
Viktigt för att garanti ska gälla!

9. Sätt ventiler på in/utgående till v-pump på insida hus för att underlätta service. Smutsfilter ska sitta på utgående/retur till v-pump.
 
10. Ändra inte inställning parametrar som ”gastryck” ”gastemp kompressor” mm. Detta kan få katastrofala följder och kompressorhaveri.
 
Mycket viktigt vintertid!!!
 
1. Vid låga temperaturer blir det ofta isbildning i tråget även om värmekabel är installerad (värmepumpen har en fabriksmonterad under förångaren). Då gäller det att få bort isen.
a. Stäng av värmepumpen (tryck på ”on/off” knapp) eller kör ”cool”
I coolingläge körs pumpen baklänges och varmgasen går ut i förångaren.
b. Ta ca 30°C varmt vatten och en tunnare slang
c. Smält isen så att tråg och nedre delen av förångare är 
    helt rena
d. Starta värmepumpen igen
 
Kolla ett par gånger i veckan att tråg och nedre del av förångare är isfria. Detta problem är mycket vanligt bland de flesta värmepumpar. Kallt och fuktigt är sämsta förhållanden för en värmepump.
 
2. Sänk differensen mellan start och stopp vintertid till ca 4-3 på vintern. Då tappar inte värmepumpen så mycket kraft. 
 
Installation av värmekabel i tråg rekommenderas för att förhindra isbildning. Finns att köpa i bygghandeln. 220-230V 60W/m räcker.
 
Till sist: Ändra inte och gör omkopplingar när det är mycket kallt! Vänta tills det är mildväder ett par dagar ifall något skulle gå snett.
 
3. Bygg tak över värmepumpen så att inte regn eller snö faller fritt på baksidan vid förångaren. Isbildning sänker verkningsgraden radikalt!