Köpvillkor & Garanti

1.Allmänt

Föreliggande försäljnings-, leverans-, och garantivillkor avser försäljning av produkter från Polarheat AB till dess kunder. Det åvilar kunden att hålla sig informerad om villkoren. Kunds lämnande av en order innebär godkännande av dessa villkor..

2.Försäljning

Försäljning från Polarheat AB sker till momsregistrerade företag, organisationer och privatpersoner. Vid beställning åligger det svenska företag och organisationer att ange organisationsnummer och utländska företag och organisationer att ange giltigt VAT-nummer.

3.Avtal

Avtal om försäljning mellan Polarheat och kunden kommer till stånd genom att Polarheat accepterar kundens order i form av en orderbekräftelse som tillställs kunden. Polarheat kan inte ingå avtal med minderårig under 18 år utan målsmans godkännande.

4.Produkter

Alla produkter som säljs på www.polarheat.se är noggrant kontrollerade och godkända för drift i Sverige. Alla produkter har  driftsmanualer. Alla produkter finns i lager om inget annat anges på produkten.
5."Rabatter" mm.
Varor som säljs som "extra pris", "erbjudande" under ordinarie pris mm har begränsad garanti. 12 månader vid ner till 50% rabatt, 6 månader vid köp under 50% av ord. pris.
6.Priser

Samtliga priser är i SEK inklusive mervärdesskatt. Eventuella fraktkostnader tillkommer när kund har angett sitt postnummer i kassan. Beträffande fraktavgifter, se avsnitt leverans. Polarheat reserverar sig för eventuella tryckfel samt för erforderliga prisjusteringar till följd av omständigheter utanför Polarheats kontroll.

7.Betalning

Företag, organisationer och privatpersoner som köper produkter från Polarheat kan betala genom bank-giro, postförskott, förskott eller överföring I-netbank.

8.Annullering

För det fall kunden ej tar emot produkten vid leverans och ej heller avhämtar den på transportleverantörens depå inom 14 dagar annulleras köpet Polarheat äger då rätt att som gottgörelse debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio (10) procent av ordersumman. Vid bankgiro- betalning innebär detta att debiterat belopp minus dubbel fraktkostnad och tio procent av ordersumman återbetalas till kunden genom insättning å dennes konto. Detsamma gäller vid förskottsbetalning, varvid kunden dock erhåller återbetalningsbeloppet kontant. För det fall kunden valt att betala genom postförskott äger Polarheat rätt att i efterhand debitera kunden dubbel fraktkostnad samt tio procent av ordersumman. Polarheat förbehåller sig äganderätten till produkten till dess att full likvid har erlagts.

9.Ångerrätt

Polarheat tillämpar Distansavtalslagen. Enligt Distansavtalslagen har konsumenter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar när man handlar inom Sverige efter det att varan tagits emot utan speciell anledning. Kund har rätt att öppna förpackningen och undersöka varan. Varan och förpackningen skall återsändas i väsentligen oförändrat skick. Polarheat återbetalar sedan kunden senast inom 30 dagar i det fall kunden väljer att ångra eller häva köpet. Kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Polarheat löser ej ut paket mot postförskott eller hämtar varan på något utlämningsställe.Om så görs tar vi ut en avgift på 250kr för att hämta. Vid köp av installationstjänster gäller ångerrätt från dagen då avtalet ingås. När tjänsten är utförd är ångerrätten förbrukad.

Vill kund använda sin ångerrätt skall Polarheat kontaktas på telefon 0707-355686 eller via vårt kontaktformulär, www.polarheat.se, se avsnitt kontakta oss.

10.Reklamation

Vid fel på en värmepump luft/vatten inom tiden för garanti och reklamationsrätt skall detta reklameras via Polarheat kontaktformulär för snabbast hjälp, se avsnitt reklamation. Efter en korrekt ifylld reklamation behandlas ärendet i tur och ordning och kunden blir kontaktad via mail. Vid godkänd reklamation ersätts kunden för eventuella övriga kostnader som returfrakt. Vid frågor kring reklamationen eller fel på övriga produkter, kontakta vår support på telefon 0707-355686 mellan klockan 09:00-16:00 vardagar.

11.Återköp
I vissa fall kan Polarheat göra ett återköp om kunden av någon anledning köpt fel vara eller dylikt. 75% betalas då tillbaka. Skulle returnerad vara ha synliga skador eller annan defekt, dras 25% av på köpesumman och kunden får 75% tillbaka.  Återköp gäller ej produkter med kraftigt nedsatta priser, "demo" "beg" "erbjudande"

12. Tvist
Tvist i anledning av detta köp skall slutligt avgöras enligt Svensk lag i Svensk domstol.

13.Förändring av villkor

Polarheat förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.
13. Full garanti:
Full garanti utgår vid installationer utförda av av auktoriserade installatörer från Polarheat.
Vid egen installation har kunden ansvar för att installationen utförs riktigt. PÅ hemsidanfinns tydlgt hur man gör "standard" installation.Polarheat ersätter felaktiga komponenter fritt utan kostnad.

Garanti gäller endast om kund fullgjort betalning. Kund kan alltså inte hålla inne betalning vid
eventuell tvist.

14. Alla COP värden som anges på hemsidan för respektive värmepump är utförda av neutralt företag i tillverkningsland och är enligt EU standard för godkännande för export till EU. Dessa mätvärden är utförda i test-lab. och gäller som referens. Värden uppmätta hos kund kan få helt andra värden och beror då på förhållenden som inte är samma som i test-lab.
 

Mer värme för pengarna!
Från fabrik direkt till kund
Bästa priset utan mellanhänder