10 viktiga råd för att garantin ska gälla

10 viktiga råd vid egen installation/underhåll
Viktigt för att garanti ska gälla!

1. El. Koppla faserna rätt, 1. brun, 2. svart, 3. sv.vit/grå,  annars startar inte kompressorn i värmepumpen. Fasskydd finns för att skydda kompressor.
Cirkulationspumpen kan kopplas så att den alltid går, även om v-pump är i standby-läge.  Eller via kontaktor på värmepump så att den går når kompressor går och stannar när kompressor stannar. Den skyddas av ”frostfunktion” , se manual sidan 5. 2:1 Vinter frysskydd.

2. Värmepump minimihöjd från mark 30-40cm (lecablock tex.) 2-3graders lutning bakåt och exakt i våg sida till sida. Se till att inget blockerar dräneringshål i bottenplåten. Om det skulle bildas is i botten, ta varmt vatten i hink och en slang, spruta försiktigt och smält isen. Obs: Garanti gäller ej vid sönderfrysning av förångare om is bildats i bottenplåten.
Minimimått från vägg: ca 30-40cm för ev. servicearbete.

3. Ett bra tips: installera en värmekabel i bottenplåten, 220V/60W . El kan tas från plint på moderkortet.

4. Rekommenderas: en viss procent parapropylenglykol i värmesystemet hindrar att värmeväxlaren  i v-pump fryser och skadas vid ett elavbrott. Hindrar dessutom korrosion i systemet. Blandning,  gå in på och fråga www.uponor.se

5. Backup vid kallt väder är ett måste. Elpatron i tank,  genomströmningsvärmare etc. kopplas via ett relä som v-pump styr, plint 3-4, (p7 ställ in på lägst 0.) Värmepump styr till och frånslag av backup automatiskt.  OBS: Om back-up inte är installerat gäller ej garanti!

6. Rördimension: Polar 02-04 = 22mm, Polar 05, 06 = 28mm mellan v-pump och tank.

7. Stäng aldrig av strömmen till v-pump i vintertid. Kompressorn har inbyggd vevhusvärmare som skyddar.

8. Isolera utvändiga rör ordentligt.10 viktiga råd vid egen installation/underhåll
Viktigt för att garanti ska gälla!

9. Sätt ventiler på in/utgående till v-pump på insida hus för att underlätta service. Smutsfilter ska sitta på utgående/retur till v-pump.
 
10. Ändra inte inställning parametrar som ”gastryck” ”gastemp kompressor” mm. Detta kan få katastrofala följder och kompressorhaveri.
 
Mycket viktigt vintertid!!!
 
1. Vid låga temperaturer blir det ofta isbildning i tråget även om värmekabel är installerad (värmepumpen har en fabriksmonterad under förångaren). Då gäller det att få bort isen.
a. Stäng av värmepumpen (tryck på ”on/off” knapp) eller kör ”cool”
I coolingläge körs pumpen baklänges och varmgasen går ut i förångaren.
b. Ta ca 30°C varmt vatten och en tunnare slang
c. Smält isen så att tråg och nedre delen av förångare är 
    helt rena
d. Starta värmepumpen igen
 
Kolla ett par gånger i veckan att tråg och nedre del av förångare är isfria. Detta problem är mycket vanligt bland de flesta värmepumpar. Kallt och fuktigt är sämsta förhållanden för en värmepump.
 
2. Sänk differensen P14 till ca 4-3 på vintern. Då tappar inte värmepumpen så mycket kraft. Då startar också elpatronen snabbare (sätt P7 på 0) och hjälper till så att värmen i huset är rätt hela tiden.
 
Installation av värmekabel i tråg rekommenderas för att förhindra isbildning. Finns att köpa i bygghandeln. 220-230V 60W räcker.
Vi gör denna installation åt dig för endast 895kr
 
Till sist: Ändra inte och gör omkopplingar när det är mycket kallt! Vänta tills det är mildväder ett par dagar ifall något skulle gå snett.
 
3. Bygg tak över värmepumpen så att inte regn eller snö faller fritt på baksidan vid förångaren. Isbildning sänker verkningsgraden radikalt!